Wydział Geograficzno-Biologiczny

Aktualności

Konkurs o Nagrodę Województwa Małopolskiego „Ars Quaerendi”

  • access_time 25 kwietnia 2018
  • person Sławomir

Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczął nabór wniosków w kolejnej już jedenastej edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego „Ars Quaerendi” za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury, która przyznawana jest w trzech kategoriach: MISTRZ, UCZEŃ oraz PROJEKT. Nabór wniosków trwa do 18 maja br.

Sejmik Województwa Małopolskiego przeznacza corocznie na Nagrodę „Ars Quaerendi” łączną kwotę 175.000 zł. Laureaci konkursu w kategorii Mistrz otrzymują 6.000 zł, w kategorii Uczeń 4.000 zł, a zwycięskie projekty przedsięwzięć kulturalnych zostają nagradzane kwotą 25.000 zł.

Ideą konkursu jest nagradzanie uznanych już twórców, którzy w swojej dziedzinie zawodowej dowiedli mistrzostwa, a zarazem formują młodych następców kontynuujących drogę swoich Mistrzów. Nagroda „Ars Quaerendi” stanowi również wyróżnienie za podejmowanie ambitnych przedsięwzięć o wysokich walorach artystycznych, które przyczyniają się do urozmaicenia regionalnej oferty kulturalnej i pobudzenia życia kulturalnego naszego regionu. Pragniemy zachęcić Państwa do włączenia się w poszukiwania nieodkrytych jeszcze talentów, gdyż „Ars Quaerendi” to właśnie sztuka poszukiwania. Wierzymy, że idea Nagrody po raz kolejny spotka się z szerokim zainteresowaniem środowiska  akademickiego i przyczyni się do aktywizacji młodych twórców, którzy zechcą się ubiegać o prestiżowe wyróżnienie.

Bliższe informacje na temat Nagrody znajdą Państwo w dołączonej ulotce, na stronach internetowych: www.aq.malopolskanagroda.pl, https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1441724,nagroda-wojewodztwa-malopolskiego-ars-quaerendi-za-wybitne-dzialania-na-rzecz-rozwoju-i-promocji-kul.html skąd można pobrać regulamin z formularzem wniosku, oraz pod numerem telefonu: 12 63 03 439/340.

ARS 2017 ULOTKA