Wydział Geograficzno-Biologiczny

Rada wydziału

Skład Rady Wydziału Geograficzno-Biologicznego

 

 1. Dr hab. Grzegorz Formicki prof. nadzw. – Dziekan
 2. Dr hab. Sławomir Kurek prof. nadzw. – Prodziekan
 3. Dr hab. Wiktor Osuch prof. nadzw.   – Prodziekan
 4. Prof. dr hab. Zbigniew Długosz
 5. Prof. dr hab. Maria Filek
 6. Prof. dr hab. Wiesław Krzemiński
 7. Prof. dr hab. Adam Łajczak
 8. Prof. dr hab. Peter Massanyi
 9. Prof. dr hab. Andrzej Skoczowski
 10. Prof. dr hab. Zbigniew Szeląg
 11. Prof. dr hab. Maria Wędzony
 12. Dr hab. Beata Barabasz-Krasny prof. nadzw.
 13. Dr hab. Krzysztof Bąk prof. nadzw.
 14. Dr hab. Tomasz Bryndal prof. nadzw.
 15. Dr hab. Peter Čuka prof. nadzw.
 16. Dr hab. Magdalena Greczek-Stachura prof. nadzw.
 17. Dr hab. Agnieszka Greń prof. nadzw.
 18. Dr hab. Małgorzata Kłyś prof. nadzw.
 19. Dr hab. Andrzej Kornaś prof. nadzw.
 20. Dr hab. Robert Kościelniak prof. nadzw.
 21. Dr hab. Józef Kukulak prof. nadzw
 22. Dr hab. Mieczysław Mazur prof. nadzw.
 23. Dr hab. Magdalena Nowak-Chmura prof. nadzw.
 24. Dr hab. Krzysztof Piksa prof. nadzw.
 25. Dr hab. Danuta Piróg prof. nadzw.
 26. Dr hab. Andrzej Rzepka prof. nadzw.
 27. Dr hab. Robert Stawarz prof. nadzw.
 28. Dr hab. Waldemar Szaroma prof. nadzw.
 29. Dr hab. Jacek Szmańda prof. nadzw.
 30. Dr hab. Mariusz Szubert prof. nadzw.
 31. Dr hab. Alicja Walosik prof. nadzw.
 32. Dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik prof. nadzw.
 33. Dr hab. Witold Wilczyński prof. nadzw.
 34. Dr hab. Anna Wolska prof. nadzw.
 35. Dr hab. Bożena Wójtowicz prof. nadzw.
 36. Dr hab. inż. Tomasz Zielonka prof. nadzw.
 37. Dr hab. inż. Michał Żemła prof. nadzw.
 38. Dr hab. Józef Żychowski prof. nadzw.
 39. Dr hab. Małgorzata Nodzyńska
 40. Dr hab. Bartosz Różanowski
 41. Dr hab. Joanna Zawiejska
 42. Dr Laura Betleja
 43. Dr Łukasz Binkowski
 44. Dr Zofia Goc
 45. Dr Wioletta Kilar
 46. Dr Dorota Merta
 47. Dr Franciszek Mróz
 48. Dr Tomasz Rachwał
 49. Dr Renata Rettinger
 50. Dr Anna Winiarczyk-Raźniak
 51. Dr Mirosław Wójtowicz
 52. Dr Tomasz Łaciak
 53. Mgr inż. Szymon Biały
 54. Mgr inż. Anna Morańska
 55. Konrad Tomczyk II rok Geografia (II st.)
 56. Mgr Agnieszka Gil – st.st. dokt. z geografii

Z głosem doradczym:

 1. Prof. dr hab. Bogusław Bobek
 2. Prof. dr hab. Bronisław Górz
 3. Prof. dr hab. Jan Krupa
 4. Prof. dr hab. Jan Lach
 5. Prof. dr hab. Henryk Lach
 6. Prof. dr hab. Marianna Kozanecka
 7. Prof. dr hab. Lech Pakuła
 8. Prof. dr hab. Sławomir Piskorz
 9. Prof. dr hab. Krzysztof Siuda
 10. Prof. dr hab. Roman Soja
 11. Prof. dr hab. Wiesław Stawiński
 12. Prof. dr hab. Władysław Zamachowski
 13. Prof. dr hab. Zbigniew Zioło
 14. Dr hab. Urszula Bielczyk
 15. Dr hab. Wacław Cabaj
 16. Dr hab. Zofia Ciesielska
 17. Dr hab. Roman Malarz
 18. Dr hab. Ryszard Pado
 19. Dr hab. Jan Rajmund Paśko
 20. Dr hab. Barbara Pieronek
 21. Dr hab. Jacek Wasilewski
 22. Dr Lidia Orłowska – NSZZ „Solidarność”
 23. Mgr Anna Chudzik-Zimna Centrum Języków Obcych

Przedstawiciele samorządu studentów:

Konieczna Iwona – ochrona środowiska IV rok
Borucha Sebastian – geografia II rok I st.